Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, còn gọi là Thích Ca Tam Thánh, đại diện bởi ba vị Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ba vị này tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện, mang đến sự giúp đỡ để chúng ta có thể thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo, vượt qua bể khổ thâm sâu, và duy trì tâm hồn trong tinh khiết và thanh tịnh.

1. Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm những ai?

Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm những ai?
Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm những ai?

Tượng Thích Ca Tam Thánh, hay còn được gọi là Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, bao gồm Đức Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử xanh bên phải và Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà bên trái. Đây là tượng thánh tượng trưng cho những giá trị chân lý và trí tuệ trong Phật giáo, giúp con người thoát khỏi vòng luân hồi và duy trì tâm hồn trong tình trạng thanh khiết.

1.1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Khi nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta không chỉ nghĩ đến một tượng Phật quen thuộc mà còn thường dùng nhiều tên gọi khác nhau để mô tả Ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni còn được biết đến dưới các tên gọi như Phật Tổ Như Lai, Thế Tôn, Phật Đà, Phù Đồ, hoặc đơn giản là Phật.

Theo tôn giáo Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ của cõi Ta Bà, người đã sáng lập Phật giáo. Ngài được sinh ra với tên là Thái tử Tất Đạt Đa trong tiểu vương quốc Shakya, nằm ở vùng ngày nay là Ấn Độ. Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên trong sự xa hoa, được hưởng mọi tiện nghi và kiến thức của thời đại.

Một ngày, khi đi ngang qua bốn cổng thành, Thái tử Tất Đạt Đa thấy bốn sự thật của cuộc đời: sự già yếu, bệnh tật, tu sĩ và cái chết. Nhận thức được rằng mọi người đều phải trải qua quá trình già yếu, bệnh tật và cái chết, Thái tử quyết định tìm kiếm con đường tìm hiểu về cuộc sống và ý nghĩa của nó.

Sau sáu năm tu hành khắc nghiệt, Thái tử Tất Đạt Đa cuối cùng đã giác ngộ dưới gốc cây đa Bodhi. Trong giác ngộ đó, Ngài nhận thức được luân hồi của sự sống và tự mình giải thoát khỏi nó. Đó là thời điểm Ngài trở thành Phật và đạt đến tình trạng Thánh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã chia sẻ những bài giảng và lời dạy dỗ về con đường thoát khỏi khổ đau và luân hồi, dẫn dắt con người trên con đường hướng tới sự giác ngộ và bình an tinh thần.

Tượng Phật Thích Ca 002
Tượng Phật Thích Ca

1.2. Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ tát là một trong bốn vị Bồ tát quan trọng trong Phật giáo, cùng với Quán Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát, và Văn Thù Bồ tát. Trong tứ đại Bồ tát này, Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát được coi là những thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phổ Hiền Bồ tát thường được tượng trưng bằng hình tượng cưỡi trên một chú voi trắng đứng hầu, thường đặt ở bên phải, trong khi Văn Thù Bồ tát thường được tượng trưng bằng hình tượng cưỡi trên một chú sư tử đứng hầu, thường đặt ở bên trái của Đức Phật Thích Ca.

Trước khi xuất gia và trở thành Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát có tên là Năng-đà-nô và là con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. Dưới sự khuyên bảo của phụ vương, Thái tử Năng-đà-nô đã thực hiện một kỳ cúng dường và tu hành cùng Phật Bảo Tạng, kéo dài trong vòng ba tháng. Thái tử đã có ước nguyện phát tâm trở thành Bồ tát và dành cuộc đời để giáo hóa và giúp đỡ chúng sanh tiến trên con đường đạo Phật. Sau khi tu hành một loạt kiếp sống và hoàn thành nhiệm vụ giáo hóa, Ngài đạt đến trạng thái Bất Huyền và giải thoát hoàn toàn, trở thành Phổ Hiền Như Lai.

Phổ Hiền Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát

1.3. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn được gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, tức là hiểu biết mọi thứ đều tròn đầy. Văn Thù Bồ tát là một trong những nhân vật quan trọng được nhắc đến trong các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật và nhiều kinh khác. Trước khi xuất gia, Văn Thù Bồ tát là Thái tử Vương Chúng, con thứ ba của Vua Trách Nhiệm. Dưới sự khuyên bảo của phụ vương, Thái tử đã phát tâm tiến hành một chuỗi kỳ cúng dường và tu hành cùng Phật Bảo Tạng. Thái tử đã trải qua nhiều kiếp sống trong sự thanh tịnh và giữ bổn nguyện, mang đến phước lành cho chúng sinh.

Văn Thù Bồ tát là một trong những đệ tử thân thiết nhất của Đức Phật và thường được giao trọng trách quan trọng. Ngài đôi khi đại diện cho Đức Phật diễn giảng Chánh pháp và có thể cũng đóng vai trò là người hướng dẫn trong việc giới thiệu các giảng đường quan trọng của Đức Thế Tôn. Văn Thù Bồ tát biểu trưng cho trí tuệ và thường được miêu tả với dáng vẻ trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn được làm bằng hoa sen.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

2. Ý nghĩa của tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Khi thờ cúng bất kỳ tôn thượng nào, việc hiểu rõ về các vị thánh tượng này là quan trọng để hiểu biểu pháp giáo dục của họ. Ý nghĩa của bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh thường được diễn giải như sau:

2.1 Về Tượng Phật Thích Ca

Tượng Phật Thích Ca thường được miêu tả với hình dáng tóc xoắn ốc hoặc búi to, mặc áo choàng hoặc áo cà sa. Khi hình ảnh này được hở ngực, không có chữ “Vạn”. Ngài thường được thể hiện ngồi trên một tòa sen, đầu có lưỡi nhục kế, mắt mở ba phần tư, và hai tay xếp ngay ngắn giữa hai đùi. Bàn tay thường bắt ấn chuyển pháp luân, ấn thiền hoặc ấn kim cương hiệp chưởng. Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật đại diện cho sự biến hóa thân giáng xuống trần thế, thuyết pháp độ chúng, và tu thành chính quả của Đức Thế Tôn.

Phật không có hình thức cố định, mà thể hiện dưới hình dáng mà chúng ta tưởng tượng. Tượng Phật ngồi trên tòa sen thể hiện sự giải thoát và thanh tịnh, giúp chúng ta tránh xa khỏi tai họa và buồn đau. Ánh mắt của Ngài thường nhìn xuống, biểu thị sự giác ngộ và sáng suốt. Đây cũng là biểu trưng cho việc giác ngộ chân lý cuộc sống và tâm nguyện buông bỏ tham sân si mạn, đạt được sự giác ngộ và tu hành chứng đạo.

2.2 Tượng Phổ Hiền Bồ tát

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát thường được thể hiện cưỡi trên một con voi trắng có 6 ngà và mang dáng vẻ thoải mái. Ngài là biểu trưng cho Lý, Định, và Hành, thể hiện sự hiểu biết về sự đồng nhất và khác biệt. Con voi với 6 ngà tượng trưng cho Lục Độ, bao gồm Bố thí, Tinh tấn, Trì giới, Thiền định, Trí huệ, và Nhẫn nhục. Ngài thường cầm viên ngọc như ý hoặc biểu tượng hoa sen trong tay, biểu thị lòng từ bi và khả năng thấu hiểu mọi sự.

Phổ Hiền Bồ Tát là biểu trưng của Hạnh Nguyện và khao khát dùng trí tuệ để thấy sự thật, vượt qua mọi tham sân si và trở về với chân lý. Thờ Phổ Hiền Bồ Tát thể hiện mong muốn sử dụng sự giác ngộ để loại bỏ sự vô minh và đạt sự giác ngộ, từ đó loại bỏ mọi hạn chế và khổ đau.

2.3 Tượng Văn Thù Bồ tát

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được miêu tả trẻ trung, với tay phải cầm một cây gươm bốc lửa và tay trái cầm cuốn kinh Bát Nhã ôm vào trái tim. Ngài cưỡi trên lưng một con sư tử, biểu trưng cho khả năng mạnh mẽ của trí tuệ và khả năng chuyển hóa mọi phiền não.

Tượng Văn Thù Bồ Tát nhấn mạnh vào khả năng dùng trí tuệ để cắt đứt mọi gông xiềng và buộc tội, giúp chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Việc thờ phượng Ngài thể hiện sự hướng về trí tuệ tự nhiên của con người và giúp loại bỏ mọi tham lam và tăm tối, giúp chúng ta thoát khỏi luân phiên của sự tái sinh.

Nhìn chung, việc thờ phượng tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tượng trưng cho chân lý, sự thanh tịnh, và giải thoát, giúp chúng ta hiểu được sự thật của cuộc sống và tu hành chứng đạo.

3. Hướng dẫn cách thờ cúng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hướng dẫn cách thờ cúng Hoa Nghiêm Tam Thánh
Hướng dẫn cách thờ cúng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Khi tôn thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, có một số quy tắc và lưu ý quan trọng mà gia chủ nên tuân theo:

  • Lựa chọn tượng phật: Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm Thích Ca Mâu Ni Phật ở giữa, Văn Thù Bồ tát bên phải và Phổ Hiền Bồ tát bên trái. Kích thước của các tượng có thể thay đổi tùy thuộc vào tài chính và không gian thờ phượng của gia đình. Tuy nhiên, nên tuân theo nguyên tắc về sự kích thước và cân đối để tạo sự hài hòa trong không gian thờ phượng.
  • Vị trí của tượng: Khi thờ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, tượng Phật thường được đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ. Tượng bồ tát thường được đặt ở hai bên hoặc ở một bậc thấp hơn để tôn vinh vị trí độc tôn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này giúp bảo tồn sự cân bằng và hài hòa trong không gian thờ phượng.
  • Sự tập trung trong không gian thờ: Khi đặt bàn thờ Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, nên chọn một vị trí yên tĩnh và không nên đặt tại nơi có nhiều hoạt động như tiếp khách, ăn uống, hay tổ chức họp mặt. Bàn thờ nên được sử dụng chỉ để thiền, tụng kinh và không dùng cho mục đích khác.
  • Cân nhắc với các thần thánh khác: Trong trường hợp gia đình đã có bàn thờ Thổ Địa, tượng Quan Công, Thánh Mẫu, nên đặt tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ở vị trí trung tâm và tôn vinh vị trí cao quý của các vị thần thánh khác. Không cần đặt thêm hương án hoặc đèn nến nếu không thật sự cần thiết.
  • Thỉnh tượng Phật đúng cách: Khi quyết định thỉnh tượng Phật, nên tìm hiểu kỹ về tượng và tìm đến các ngôi chùa để được hướng dẫn cách thỉnh tượng một cách chính xác. Quy trình thỉnh tượng không chỉ là việc mua tượng và đặt lên bàn thờ, mà còn liên quan đến các nghi lễ và tôn trọng đối với Phật và Bồ tát.

Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là một cách để thể hiện lòng tri ân và lòng kính trọng đối với Tam bảo. Việc thực hiện tôn thờ nên được thực hiện một cách tôn trọng và cân nhắc để tạo ra một không gian thánh thiêng và thanh tịnh.

4. Khi thờ Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh cần lưu ý gì?

Khi thờ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, gia chủ cần tuân theo những quy tắc và lưu ý sau đây:

  • Vị trí và độ cao của bàn thờ: Bàn thờ nên được đặt ở một vị trí cao hơn một chút so với mặt sàn nhằm thể hiện sự tôn kính và thành kính đối với Phật. Tránh đặt bàn thờ dưới các phòng có phòng khác đè lên. Bạn nên sử dụng tâm chung kính để thờ cúng, không chỉ bằng vị trí đặt bàn thờ.
  • Chuẩn bị các vật phẩm thờ cúng: Sau khi bài trí bàn thờ, hãy chuẩn bị một mâm cơm chay đơn giản, hoa quả, trà nước và hương để cúng dường. Hương khói trên bàn thờ cũng nên được đốt đầy đủ. Ngoài ra, nên thường xuyên lễ Phật để sám hối và cải thiện tâm hồn.
  • Tránh đặt các vật phẩm lạ lẫm: Tuyệt đối không đặt những vật phẩm như giấy tiền, vàng mã, bùa chú, hay các vật dụng không liên quan lên bàn thờ Phật. Tránh để đồ hư hỏng hoặc đã mục nát trên bàn thờ. Mọi vật phẩm còn dùng được nên được sử dụng hoặc chuyển giao cho người khác, không nên vứt bỏ.
  • Cân nhắc về hướng và mệnh: Việc lập bàn thờ quan trọng phụ thuộc vào tâm hồn và tín ngưỡng của gia chủ, nhưng cũng nên cân nhắc theo mệnh và quy tắc truyền thống để xác định hướng và đặt bàn thờ Phật một cách phù hợp.
  • Đảm bảo không gian thánh thiêng: Không đặt bàn thờ Phật ở nơi ẩm ướt, tối tăm, hay u tối. Bàn thờ được lập ra để tri ân và thể hiện lòng thành, để học hỏi và thực hành theo lời dạy của Phật. Hãy lập bàn thờ với mục đích nhận thức về tham sân si và tìm kiếm sự thanh tịnh, không phải vì mục đích mưu cầu danh lợi hay giàu sang.

KingStone tự hào là một địa điểm đáng tin cậy trong việc cung cấp Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh chất lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tâm linh của quý Phật tử và những người yêu thích nghệ thuật tượng đài. Với cam kết về sự tận tâm và chất lượng sản phẩm, KingStone đã trở thành một điểm đến phổ biến cho những ai đang tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến Phật giáo và nghệ thuật tượng hình. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp với bạn. KingStone luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh và tôn trọng tâm hồn.

Xem thêm: