Ngũ Phương Phật, hay còn được biết đến với tên gọi Ngũ Trí Như Lai, là một khái niệm quan trọng trong đạo Phật giáo. Được biểu tượng hóa qua hình ảnh của năm vị Phật, Ngũ Phương Phật không chỉ là biểu tượng về sự giác ngộ và tâm linh mà còn là nguồn cảm hứng vô song cho những người tu tâm và tìm kiếm sự thấu hiểu về ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Trong bài viết này, King Stone sẽ cùng bạn tìm hiểu Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai.

1. Ngũ Phương Phật bao gồm những ai?

1.1. Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana)

Phật Tỳ Lô Giá Na
Phật Tỳ Lô Giá Na

Tỳ Lô Giá Na, hay còn được biết đến là Tỳ Lư Xá Na Phật, là một khía cạnh quan trọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được biểu tượng hóa như một pháp thân đặc biệt. Trong triết lý Mật Giáo, Tỳ Lô Giá Na được gọi là Đại Nhật Như Lai, biểu tượng của ánh sáng trí tuệ, khả năng chiếu sáng và loại bỏ bóng tối của vô minh. Ngài chiếm vị trí trung tâm trong Ngũ Phương Phật, đóng vai trò quan trọng trong việc mô phỏng sự hiện hữu và hoàn thiện của các tinh thần đại diện cho sự giác ngộ và chánh đạo.

Kim Cương Giới Mạn Đà La mô tả Đại Nhật Như Lai như biểu tượng cho thức uẩn của ngũ uẩn, là hình ảnh của sự tỏa sáng và trí tuệ tuyệt vời. Trong tri giác của Phật giáo Đại Thừa, Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân – pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân của Ngài, được biểu tượng qua Tỳ Lô Giá Na, là nguồn cảm hứng và nguồn sáng cho những người theo đạo.

Người ta mô tả Tỳ Lô Giá Na trong đàn tràng Ngũ Phương Phật, với vị trí trung tâm, thể hiện bằng ánh sáng trắng mặc định từ thân Ngài và bằng tay kết ấn Chuyển Pháp Luân. Với thệ nguyện tịnh hóa vô minh và hướng dẫn chúng sinh đạt được sự thanh tịnh tâm hồn, Đại Nhật Như Lai là biểu tượng của Pháp giới và là hiện thân của trí tuệ, đóng vai trò nền tảng thanh tịnh cho tất cả các khía cạnh của tâm hồn con người.

1.2. A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya)

A Súc Bệ Như Lai
A Súc Bệ Như Lai

A Súc Bệ Như Lai, hay còn gọi là Phật Bất Động, được tôn thờ trong Kim Cang thừa và Đại thừa, là một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Mật Tông. Trong kinh A Súc Độ, Tịnh độ của Ngài được liên kết với Diệu Hỷ quốc, nằm ở phía Đông của thế giới Ta Bà. Ngay từ khi là Bồ Tát, A Súc Bệ Như Lai đã cam kết không giữ hận thù với nhân loại và cả những sinh linh nhỏ bé như con côn trùng. Do đó, Ngài được Đức Phật thọ ký và được gọi là A Súc, tức là không giữ sân hận, không chứa đựng hận thù.

Trong khái niệm Ngũ Trí Như Lai, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ xuất hiện như một biểu tượng quan trọng khi chúng ta không nhận ra Đại Nhật Như Lai là Phật. Ngài được mô tả với thân sắc màu xanh dương, ổn định trên bảo tòa được tám Tượng vương nâng đỡ. Biểu tượng chính của Ngài là chày kim cương đơn. Tay trái Ngài trong tư thế thiền định, tay phải kết ấn Xúc địa, được trang hoàng bằng những trang sức báo thân và an tọa trong tư thế kim cương. Ngài là hiện thân của trí tuệ bản lai Đại viên cảnh trí, có khả năng diệt trừ độc tố sân giận trong tâm hồn con người.

1.3. Bảo Sinh Như Lai (Ratnasambhava)

Bảo Sinh Như Lai
Bảo Sinh Như Lai

Bảo Sinh Như Lai, hay còn được biết đến là Bảo Tướng Như Lai, ngự ở trung tâm của vòng Nguyệt Luân hướng Nam. Ngài chọn lựa phước báu Ma Ni để tích tụ công đức, hỗ trợ cho việc thực hiện mọi ước nguyện của chúng sinh và giúp họ đạt đến sự viên mãn. Trong tư tưởng truyền thống, Bảo Sinh Như Lai thường được coi là tương đồng với Đức Phật Bảo Tràng ở phương Đông của Mạn Đà La trong Thai Tạng Giới.

Ngài là biểu tượng của sự tịnh hóa tính kiêu mạn, công hạnh độ sinh, và khả năng làm giàu tất cả những gì quý giá nhất. Với Ngài, mọi chúng sinh, không phân biệt giới tính, chủng tộc, địa vị hay điều kiện sống, đều được coi trọng như nhau. Thiền định trí tuệ của Ngài thúc đẩy sự đoàn kết và hòa hợp tình cảm giữa chúng sinh.

Bảo Sinh Như Lai là chủ nhân của Bảo Sinh bộ trong Ngũ Bộ, với biểu tượng là bảo châu. Ngài an tọa trên bảo tòa, được tám Tuấn mã nâng đỡ trong tư thế kim cương. Thân Ngài sắc vàng, trang hoàng với trang sức Báo thân. Tay trái Ngài trong tư thế thiền định, tay phải bắt ấn Thí vô úy. Khi tâm trí chúng ta bị nhiễu loạn bởi những tư tưởng không thanh tĩnh, trí tuệ của Ngài giúp chúng ta thức tỉnh về Bình đẳng tính trí. Bảo Sinh Như Lai là biểu tượng của Bình đẳng tính trí, với Đại nguyện là cung cấp mọi thứ cho chúng sinh một cách bình đẳng, khiến thế giới của Ngài trở thành một kho tàng toàn báu.

1.4. Đức Phật A Di Đà (Amitabha)

Tượng Phật A Di Đà 008
Tượng Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà, hay còn được biết đến là Phật Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang, là một trong những vị Phật quan trọng được tôn thờ trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là chủ nhân của thế giới Cực Lạc ở hướng Tây Phương, nơi mà quốc độ của Ngài mang đặc điểm trang nghiêm, thanh tịnh, và tinh tế. Mô tả về đức Phật A Di Đà và đất nước của Ngài được truyền bá thông qua lời kể của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong hình ảnh Ngũ Phương Phật, Đức Phật A Di Đà hiện trong tư thế kim cương, an tọa trên bảo tòa được tám Khổng Tước nâng đỡ. Thân Ngài có màu sắc đỏ, trang hoàng bằng những trang sức Báo Thân. Ngài đại diện cho trí tuệ bản lai của Diệu Quan Sát Trí, với hai tay Ngài trong tư thế thiền định và khả năng loại trừ độc tố của tham muốn trong ngũ độc. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà tập trung vào việc dẫn dắt và giáo hóa chúng sanh, giúp họ đạt được vãng sanh tại Cực Lạc ở hướng Tây Phương.

1.5. Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi)

Bất Không Thành Tựu Phật
Bất Không Thành Tựu Phật

Bất Không Thành Tựu Phật, hay còn gọi là Bất Không Thành Tựu Như Lai, ngồi trên bảo tòa, được tám Mệnh Lệnh Điểu nâng đỡ, trong tư thế Kim Cương. Thân Ngài tỏa ánh sáng xanh lục, là biểu tượng của sự an bình và vắng lặng, tan biến mọi lo lắng và sợ hãi. Ngài trang hoàng bằng những trang sức Báo Thân. Tay trái Ngài trong tư thế thiền định, tay phải kết ấn hộ trì, biểu tượng cho khả năng tiêu trừ chướng ngại, vượt qua tật đố kị và bảo vệ tất cả chúng sinh.

Bất Không Thành Tựu Phật có khả năng chuyển hóa sự ghen tị và tật đố kị thành Sở Tác Trí, biểu tượng cho công hạnh cứu khổ chúng sinh và trí tuệ có thể đạt tới mọi sở nguyện. Pháp khí của Ngài là chày Kim Cương Thép, biểu tượng của thành tựu viên mãn cho mọi công hạnh, thường được khắc trên đáy bảo tòa của Đức Phật. Ngài có mối liên kết đặc biệt với năng lượng và được coi là chủ của Nghiệp Bộ. Bổn nguyện của Ngài làm đạo sư, tạo phương tiện để chúng sanh thoát khỏi nỗi sợ hãi và đạt tới những nguyện vọng của mọi linh hồn.

Mặc dù cảm xúc ghen tị có thể đóng vai trò tích cực, thúc đẩy con người cạnh tranh và đạt được sự phát triển, nhưng khi chúng trở nên tiêu cực, chúng có thể tạo ra tình cảm ganh ghét và thù hận. Chỉ khi chúng ta tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực này, chúng ta mới có thể sử dụng chúng như một phương tiện quý báu để trở thành con người tốt hơn và đạt đến sự viên mãn cao hơn.

2. Ý nghĩa của việc thờ bộ tượng Ngũ Phương Phật

Ý nghĩa của việc thờ bộ tượng Ngũ Phương Phật
Ý nghĩa của việc thờ bộ tượng Ngũ Phương Phật

Ý nghĩa của việc thờ bộ tượng Ngũ Phương Phật là sâu sắc và mang đến những giá trị tâm linh lớn lao. Ngũ Phương Phật đại diện cho năm hướng Đông – Tây – Nam – Bắc -Trung tâm và cũng là biểu tượng của năm bộ gồm Bảo Sinh Bộ, Nghiệp Bộ, Kim Cang Bộ, Liên Hoa Bộ và Phật Bộ. Mỗi vị Phật trong Ngũ Trí Như Lai thể hiện một phẩm chất quan trọng của con người, là những phẩm hạnh cơ bản nhất mà người tu hành cần phát triển. Thông qua việc tôn thờ Ngũ Phương Phật, chúng ta hướng tâm vào việc nuôi dưỡng những phẩm chất này.

Ngũ Phương Phật còn đại diện cho ngũ trí gồm Pháp Giới Thể Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Đại Viên Cảnh Trí, Bình Đẳng Tính Trí và Thành Sở Tác Trí. Những vị Phật này có khả năng loại bỏ các độc tố tâm lý như vô minh, tham muốn, sân giận, kiêu mạn và ghen tỵ. Việc thờ tượng Ngũ Phương Phật giúp tâm hồn chúng ta luôn hướng về hướng thiện và đồng thời mang lại nhiều phúc báo.

Khi thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta trải nghiệm thế giới Phật pháp, đồng lòng quy y Tam Bảo và cảm nhận sự màu nhiệm của Ngũ Trí Như Lai thông qua các vị sau:

  • Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Giúp chúng sanh phát triển tâm bi mẫn và hòa tâm vào tánh không của vạn vật, mở rộng tâm để hội nhập giáo pháp Phật đà. Việc thờ tượng Ngũ Phương Phật giúp giải thoát khỏi phiền não và si mê, cung cấp chánh niệm và tri kiến để đạt tới thành tựu Niết Bàn.
  • Đức Phật A Súc: Hỗ trợ chúng ta tìm lại bản tánh Trí Huệ Viên Minh của mình, khiến cho bản tâm vốn thanh tịnh trong sáng không bị che lấp bởi nghiệp chướng vô minh.
  • Đức Phật Bảo Sanh: Giúp chúng ta nhận thức về bản tính Trí Huệ Bình Đẳng, loại bỏ tham si cố chấp và phiền não.
  • Đức Phật A Di Đà: Là vị cha lành luôn nỗ lực dẫn dắt chúng sanh về bến giác và kiến lập thế giới Tịnh Độ. Việc thờ tượng giúp chúng ta nâng cao lòng bi mẫn, làm việc thiện và xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà để có cơ hội tái sinh ở thế giới Cực Lạc.
  • Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Đại diện cho sự hỗ trợ tận tâm, sẵn sàng cung ứng và thỏa mãn mọi nguyện cầu của chúng sinh, nhưng đồng thời yêu cầu chúng ta phải phát tâm bố thí rộng lớn.

Kết luận

Qua bài viết trên King Stone đã cùng bạn tìm hiểu về Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai? Hi vọng bài viết sẽ có ích dành cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu tìm mua tượng đá đẹp, tượng Phật bằng đá tự nhiên nguyên khối, tượng Phật A Di Đà… thì hãy liên hệ ngay với King Stone chúng tôi. King Stone – địa chỉ cung cấp tượng đá đẹp chất lượng, uy tín. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nghề King Stone cam kết đem đến sản phẩm cho khách hàng tuyệt vòi nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tận tình nhất.

Xem thêm: